Normy prawne


San Instal prowadzi swoją działalność opierając się i uwzględniając powszechnie obowiązujące normy prawne dotyczące gazownictwa i prac z nim związanych.

Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają:

  • Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokalu (Dz. U. Nr 89, poz. 388, art. 13, ust. 2) – prawa i obowiązki właścicieli lokali;
  • Ustawa z dnia 02.07.1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkowego zamieszkania (Dz. U. Nr 105, poz. 509, art. 15) – ogólne zasady najmu.

Obowiązek wykonania przeglądu określa:

  • Ustawa z 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 114) – utrzymanie obiektów budowlanych.

Odpowiedzialność karną za łamanie przepisów Prawa Budowlanego określa:

  • Ustawa z 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, art. 90-94) rozdział 9. – przepisy karne.

 

Comments are closed